Rentmeesters & Juristen


Natuurlijk gedreven…

met als doel om samen met opdrachtgevers te kijken naar de kansen en opbrengsten voor de lange(re) termijn en met het besef dat we op één planeet leven. Om vervolgens te kiezen voor de echte oplossingen, waaronder:

het verduurzamen van vastgoed, het duurzaam opwekken van energie, het natuurlijk beheren van grond, het herstellen en verstevigen van het landschap, de natuur en het laten toenemen van de biodiversiteit.

Natuurlijk gedreven, waarbij het proces en de resultaten de positieve energie geven.


Rentmr. is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse vereniging van Rentmeesters (NVR).


www.treeseverywhere.com

Het domein www.treeseverywhere.com is geforward naar de pagina van RentMr.nl en is tevens onze handelsnaam. Met deze wereldwijd aansprekende titel wordt een aantal zelfstandige initiatieven onder de aandacht gebracht. 


limes naturalis

Van der Lugt stichting

Trees for all