Rentmeesters & Juristen


Natuurlijk gedreven,…

Werken vanuit de overtuiging om vastgoed, grond, landschap, natuur en biodiversiteit voor de lange termijn te behouden en te verstevigen. 

Samen met opdrachtgevers kijken we ook naar de winst voor de wereld. Kiezen voor de echte oplossingen: verduurzamen van vastgoed, duurzaam opwekken van energie, het natuurlijk beheren van grond, het herstellen en verstevigen van het landschap en het (daarmee) laten toenemen van de biodiversiteit.

Natuurlijk gedreven! …,waarbij het proces en de resultaten de energie geven.


Rentmeesters van RentMr. zijn lid van de Nederlandse vereniging van Rentmeesters (NVR).


www.treeseverywhere.com

Het domein www.treeseverywhere.com is doorgelinkt naar de pagina van RentMr.nl en is tevens onze handelsnaam. Met deze wereldwijd aansprekende titel wordt een aantal zelfstandige initiatieven onder de aandacht gebracht. 


limes naturalis

Van der Lugt stichting

Trees for all