Natuurlijk gedreven!

Overtuigd van de mogelijkheden om vastgoed, grond, landschap, natuur en biodiversiteit voor de lange termijn te behouden en te verstevigen. 

Door samen met opdrachtgevers ook te kijken naar de winst voor de wereld. Kiezen voor de echte oplossingen: verduurzamen van vastgoed, duurzaam opwekken van energie, het natuurlijk beheren van grond, het herstellen en verstevigen van het landschap en het laten toenemen van de biodiversiteit.

Natuurlijk gedreven! …,waarbij het proces en de resultaten de energie geven.

Rentmeesters van RentMr. zijn lid van de Nederlandse vereniging van Rentmeesters (NVR).

Daarnaast is RentMr. ook aangesloten bij de coöperatie Rentmeesters.nl. Naast kennisdeling onder haar leden, kan langs die weg ook een breder dienstenpakket worden aangeboden aan de opdrachtgevers.

www.treeseverywhere.com

Het domein www.treeseverywhere.com is doorgelinkt naar de pagina van RentMr.nl en is tevens onze handelsnaam. Met deze wereldwijd aansprekende titel wordt een aantal zelfstandige initiatieven onder de aandacht gebracht. 

Van der Lugt stichting

Trees for all

 

Land van ons