Wat doet een rentmeester NVR?

Wat doet een Rentmeester NVR?

Een rentmeester NVR is een breed en goed opgeleide professional op het gebied van grond, gebouwd vastgoed, landschap- en natuurbeheer. Hij/zij heeft brede kennis en ervaring met beheer, exploitatie, taxatie, juridische zaken, pacht, erfpacht, huur- verhuur, koop –verkoop, (plan)schades en schadeloosstelling, ruimtelijke ordening, omgevingsmanagement, projectmanagement, mediation etc.

Rentmeesters NVR kunnen bovendien specialist zijn op één of meerdere van de genoemde terreinen. Een Rentmeester NVR onderscheidt zich door te kijken met een brede blik, waarbij de nadruk ligt op de duurzame relatie ook ten aanzien van het resultaat en bovendien oog heeft voor de belangen van alle betrokken partijen.

Via de volgende link komt u op de website van de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Rentmeesters www.rentmeesternvr.nl

JongeGrond | RentMr. is onder andere actief op het gebied van:

– Omgevingsmanagement, project- en teammanagement;

– aan- en verkoop, beheer en exploitatie van vastgoed, waaronder ook de verduurzaming;

– huur, pacht en erfpacht;

– ruimtelijke ordening, nadeelcompensatie, onteigening en planschade;

– beheer van bos, natuur en landgoederen;

– en meer,…